Tanulmányi terület megadása.

Egyházi intézmény, jóváhagyott kerettantervvel.

Felvételi követelmények: Felvétel a tanulmányi eredmények és a szóbeli elbeszélgetés alapján.

Tanulmányi terület. 4 évfolyamos általános gimnáziumi oktatás

A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük.

Kötelező vallásoktatás: judaisztika.

Felvételi eljárás rendje: Szóbeli meghallgatás 2021. március 9.

Értesítés felvételről: 2021. április 21.

Rendkívüli felvételi eljárás: Szóbeli meghallgatás 2021. május 11.

Értesítés felvételről: 2021. május 21.