Tanulmányi terület megadása.

Egyházi intézmény, jóváhagyott kerettantervvel.

Felvételi követelmények: Felvétel a tanulmányi eredmények és a szóbeli elbeszélgetés alapján.

Tanulmányi terület. 4 évfolyamos általános gimnáziumi oktatás

A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük. Kötelező vallásoktatás: judaisztika.

Felvételi eljárás rendje: Szóbeli meghallgatás 2019. március 13.

Értesítés felvételről: 2019. április 18.-ig.

Rendkívüli felvételi eljárás: Szóbeli meghallgatás 2019. május 9.

Értesítés felvételről: 2019. május 17.-ig